บริการหลังการขาย
0

บริการหลังการขาย

ยินดีต้อนรับจากหัวใจ

ทีมงานคูโบต้าสรรค์วิทยุ 


โครงการตรวจเช็คระยะตามช่วงเวลาถึงที่บ้านหรือที่งานของลูกค้าโดยลูกค้า
จะไม่เสียค่าแรงและค่าเดินทางของช่างในการตรวจเช็ค ซึ้งลูกค้าจะได้รับการ
ตรวจเช็คอย่างน้อย 3 ครั้ง ตลอดอายุการรับประกัน


แทรกเตอร์ โครงการ 1-5-12
  • เข้าตรวจเช็คในเดือนที่ 1, 5, 12, หลังจากที่ซื้อ

รถเกี่ยวนวดข้าว โครงการ 10-40-60

  • เข้าตรวจเช็คในวันที่ 10, 40, 60,หลังจากที่ซื้อ

รถดำนา โครงการ 10-40-90

  • เข้าตรวจเช็คในวันที่ 10, 40, 90 หลังจากที่ซื้อ (รถดำนาแบบนั่งขับ)
  • เข้าตรวจเช็ควันที่ 10, 40, 90 หลังจากที่ซื้อ ( รถดำนาแบบเดินตาม)

โครงการดูแลลูกค้าหลังหมดระยะประกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตรวจเช็คอย่างสม่ำเสนอป้องกันการเสียหายขณะใช้งาน
โดยลูกค้าที่สมัครสมาชิกจะได้รับ ส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ
ในการบริการภายในระยะเวลา 1 ปีที่เป็นสมาชิกดังนี้

  • บริการตรวจเช็คฟรีค่าแรงค่าเดินทางจำนวน2ครั้ง ในช่วงปีที่ 2


 

ช่างทีมบริการนายชัชวาลย์ หอมไม่หาย (ช่างสด)
ติดต่อ 082-2988822


นายธวัชชัย พลเสน (ช่างชัย)
ติดต่อ 081-0108887
นายบุญวัฒน์  พุทธรักษา (ช่างโต้ง)
ติดต่อ 089-2543348

 
นายชินวุธ  ยืนยง (ช่างตี๋)
ติดต่อ 082-2988800 
นายชวลิต ชูพุทธพงษ์ (ช่างเก๋)
ติดต่อ 089-2549681


นายเอกธนัส  เพิกอาภรณ์ (ช่างซิงค์)
ติดต่อ 098-2639682 
นายสมรักษ์ กล้าเอี่ยม (ช่างรักษ์)
ติดต่อ 082-2988844

 
นายสมควร แก้วเขียว (ช่างโจ)
ติดต่อ 090-1430550
นายเกียรติศักดิ์  คุ้มสมบัติ (ช่างฟร้อง)
ติดต่อ 080-1453176