เกี่ยวกับบริษัท
0

เกี่ยวกับบริษัท

คูโบต้าสรรค์วิทยุเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วัฒนธรรมองค์กร

  • ทำงานเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง – ลูกค้า มิใช่บุคคลภายนอก แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา
  • การเปลี่ยนแปลงนั้นมีคุณค่า – ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงคือโอกาสการพัฒนาของเรา
  • สาเหตุอยู่ที่เรา – เมื่อเกิดปัญหา ให้มอง สาเหตุเกิดจาก “เรา” เป็นอันดับแรกเสมอ

พันธกิจ

  • เราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น โดยนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐานและการบริการที่ดีที่สุด
  • เราจะบริหารงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนากิจการให้รุ่งเรือง 
  • เราจะเอาใจใส่การทำงานของแต่ละคน โดยทำให้พนักงานมีความสุข และส่งเสริมการทำงานตามเจตนารมณ์ และการปฏิบัติตนของพนักงาน 5 ข้อ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลและทำงานเป็นทีม