เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100
0

มีผู้ชม 2711 ครั้ง
เครื่องปลูกมันสำปะหลัง CP100
อุปกรณ์ต่อพ่วง
 

Type อุปกรณ์ต่อพ่วง
Series เครื่องปลูกมันสำปะหลัง
ราคา 67,500 บาท

รุ่นที่ใช้ได้

 • แทรกเตอร์ L5018SP
 • แทรกเตอร์ L4018SP
 • แทรกเตอร์ L3218SP

 • วีดีโอ
 • ประสิทธิภาพ

  ข้อมูลจำเพาะสินค้า


  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น L3218, L4018


  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าa

  การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับแทรกเตอร์ รุ่น L5018


  ค่าที่แสดงเป็นค่าประมาณจากทางผู้ผลิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า